Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені

Уряд вводить ті чи інші обмеження, очевидно, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19. Прикладом цього є, зокрема, Постанова КМ №211 від 11.03.20 і № 255 від 02.04.2020 року.
Але є проблемка.
Обмеження, які вводить Уряд, стосуються конституційних прав і свобод людини.
Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом (ст. 33 Конституції України). А ст. 39-ю гарантовано право мирних зборів. Також кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань (ст. 55 Конституції України). Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень (ст. 64 Конституції України). Зокрема, в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть обмежуватись права передбачені ст.33 і ст. 39 Конституції України. Права передбачені ст. 55-ю не можуть бути обмежені навіть в таких умовах.
Очевидно що у КМ України відсутні повноваження обмежувати конституційні права і свободи людини. Обмеження, які запроваджує КМ, можуть носити виключно РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ характер. Для того щоб такі обмеження носили обов’язковий характер необхідно запроваджувати надзвичайний стан.

Тому не цурайтесь, беріть з паспортом ще і Конституцію.
Та ніколи не забувайте положення ст. 3 Конституції України.

АНДРІЙ ФЕДУН

і

RSS музеї україни

  • Синдром “Аресибо”
    Все, имеющее большие габариты, дает ощущение незыблемости, если не вечности, и по крайней мере, глядя на что-то огромное, всегда трудно поверить в то, что вот эта махина может погибнуть за считанные дни, часы или даже секунды. Тем драматичнее происходит эта самая гибель. Особый символизм, такого плана, имеет гибель огромного, для своего времени, парохода «Титаник». Никто […]

натисни – підтримай

цікаве